تماس با ما

رایانامه: majlesi.m@gmail.com, material@iaumajlesi.ac.ir


 پایگاه اینترنتی: http://ma.majlesi.info

تلفن : 03152472907  یا  03152472290  داخلی 312

آدرس پستی: اصفهان- شهر جدید علامه مجلسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی- کد پستی: 8631656769


CAPTCHA Image