فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (APME) - پرسش‌های متداول