آمار و ارقام سامانه 

تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 613
تعداد نویسندگان 1,311
تعداد مشاهده مقاله 500,046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366,620
نسبت مشاهده بر مقاله 815.74
نسبت دریافت فایل بر مقاله 598.08
 

میانگین زمان داوری

93 روز

نرخ پذیرش مقاله

70/8 درصد

نرخ رد مقاله

29/2 درصد

نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره 159672/3 مورخ 1391/08/02 از شماره پائیز 1390 دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.ricest.ac.ir، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.SID.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی www.magiran.com می باشد.این نشریه همچنین دارای مجوز انتشار شماره 255035/87 مورخ 6/10/85 از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد نامه شماره 83508/87 به عنوان اولین مجله علمی– پژوهشی مهندسی مواد در سطح دانشگاه­های آزاد سراسر کشور شناخته شده است.

MSRT-CODE: 830e3654d0c60b3


کلیه مقالاتی که جهت چاپ به مجله ارائه می گردند، با روشهای پیشرفته نرم افزاری از لحاظ اصالت سنجی و عدم تشابه با سایر مقالات چاپ شده بررسی می گردند

        این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند

توجه: نویسندگان بایستی فرم تعارض منافع را که به پیوست می باشد تکمیل و همراه با فایل های مقاله در سایت مجله ثبت نمایند.

فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 57، تابستان 1400، صفحه 1-92 

3. سنتز نانوذرات(CZTS) Cu2ZnSnS4 به روش هیدروترمال برای کاربرد سلول خورشیدی

صفحه 27-37

10.30495/apme.2021.1904936.2006

مهناز کرباسی؛ سعید باغشاهی؛ نسترن ریاحی نوری؛ روزبه سیاوش موخر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

نشریات مرتبط