نویسنده = سلیمی جزی، حمید رضا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش کامپوزیتی ZnFe2O4-TiO2 ایجاد شده توسط فرایند پاشش شعله ای

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-128

امیرحسین نویدپور؛ مهدی صالحی؛ مهدی امیرنصر؛ حمید رضا سلیمی جزی؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ یعقوب کلانتری


2. تأثیر درصد تقویت کننده و توزیع آن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با آلومینا

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

محمدحسین بینا؛ کوروش شیروانی؛ حمید رضا سلیمی جزی