نویسنده = نقی زاده، رحیم
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان ژئوپلیمری دارای مواد سیلیس بالا

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-9

محمد اسدی؛ رحیم نقی زاده؛ علی نعمتی؛ بهمن اسدی


2. بررسی اثر نوع مواد اولیه بر فازهای تشکیل شده در سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-27

محمدرضا پویامهر؛ علی نعمتی؛ رحیم نقی زاده


3. بررسی رفتار کریستالیزاسیون الیاف ژله‌ای آلومینا-ایتریا عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 41-45

مریم شجاعی‌بهاآباد؛ احسان طاهری‌نساج؛ رحیم نقی زاده