نویسنده = سعید کرباسی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 51-60

محمدرضا فروغی؛ سعید کرباسی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ عباس سعادت


2. تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-23

عباس سعادت؛ علی اصغر بهنام قادر؛ سعید کرباسی؛ محسن رادمهر؛ مرتضی صادقی؛ محمد رضا فروغی


3. مقایسه خواص فیزیکی- شیمیایی پوشش‌ نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال- دی اکسید تیتانیم و زیست فعالی آنها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-8

مجتبی نصر اصفهانی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد صالح داداش؛ سعید کرباسی