نویسنده = جعفریان، مجتبی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تغییرات فازی، ساختاری و جذب امواج مایکروویو پودر مغناطیسی با ترکیب BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 79-88

محسن صالحی؛ صاحبعلی منافی؛ سید سلمان سید افقهی؛ مجتبی جعفریان