نویسنده = رشید مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص کششی سوپرآلیاژ Hastelloy X

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-40

حمید فیض آبادی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی؛ محمدرضا توکلی


2. بررسی اثر افزودن عناصر آلومینیم و تیتانیوم بر رفتار تغییرشکل‌گرم آلیاژ اینوار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-83

امیر پهلوانی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی