دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سنتز و مشخصه یابی پودر نانو ساختار VB به روش آسیاکاری و احیای مکانوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1395

علی اصغر بیک زاده؛ سید علی حسن زاده تبریزی


2. ساخت و بررسی رفتار الکتروکاتالیتیکی الکترود های نانو کامپوزیتی لایه- لایه فولاد/ پلی پیرول/ اکسید نیکل در فرایند الکترواکسیداسیون متانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.520649.1397

سونیا مالکیان قدیم؛ الناز اصغری؛ حبیب اشعثی سرخابی


3. تأثیر دما بر خواص مکانیکی و رفتار شکست آلیاژ برنج سرب دار تحت فرایند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.543816.1662

سید الیاس موسوی؛ نسترن نقشه کش؛ محمود مرآتیان


4. بررسی تاثیر عملیات اسیدشوئی بر حذف منیزیم اکسید از محصول واکنش Mg+B2O3+C با استفاده از پراش‌ پرتو ایکس، بیناب زیر قرمز تبدیل فوریه و نگاشت عنصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1866135.1907

فریدون پیامی؛ محسن اسدی اسد آباد؛ محمدجواد نصراصفهانی؛ علی اصغر شکری


5. بررسی شرایط بهینه آسیاب‌کاری درتولید نانوکامپوزیت Mg-3Zn-1Mn

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1920750.2025

سعید جبارزارع؛ Amirabbas Nourbakhsh؛ حمید رضا بخششی راد؛ تهمینه احمدی


7. تاثیر نانوذرات سرامیکی سیلیسیم کاربید بر خواص تریبولوژیکی روغن پایه پارافینیک SN500HVI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1927712.2049

میثم مکاریان؛ الهام عامری


9. بررسی مقاومت به خوردگی کامپوزیت های Al-1060/Alumina ساخته شده به روش نورد تجمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1929264.2052

محمد حیدری وینی؛ سعید دانشمند


11. بررسی تأثیر پارامترهای پوشش‌دهی فرآیند HVOF بر روی کیفیت و خواص سایشی پوشش کاربید تنگستن ایجاد شده روی فولاد 4130

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1933249.2057

جواد انصاری؛ امیرحسین مغنیان؛ مرتضی ثقفی یزدی


12. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی قطعات فولاد زنگ نزن دو فازی 2209 تولید شده توسط روش تولید افزودنی مبتنی بر سیم و قوس الکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1933306.2056

علی ملازاده کشکوئی؛ محمود شریفی تبار؛ مهدی شفیعی آفارانی


13. بررسی و بهینه سازی تأثیر‬ پارامترهای ورودی بر نرخ براده برداری، نرخ سایش ابزار، و زبری سطح در ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی نانو کامپوزیت A356 تقویت‌شده با آلومینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1933885.2058

محمدجواد حاج حسینی؛ علی مختاریان؛ مجتبی رحیمی؛ بهنام مسعودی


14. تاثیر افزودن اکسید گرافن بررفتار خواص تریبولوژی پوشش‌های ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30495/apme.2021.1945494.2077

صادق اسماعیلی؛ تهمینه احمدی؛ حمیدرضا بخششی راد؛ امیرعباس نوربخش