دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، اسفند 1396، صفحه 1-150 
1. بررسی اثر دمای زیرلایه بر خواص ساختاری و فیزیکی لایه نازک کربن انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی

صفحه 1-10

الهام محقق پور؛ مرجان رجبی؛ رضا غلامی پور؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی؛ شهاب شیبانی


4. تولید نانو ذرات فریت مس منگنز به روش هم رسوبی و بررسی خواص حسگری به منظور تشخیص اتانل

صفحه 35-42

حمیدرضا ابراهیمی؛ مجید مظفری؛ حسن غفوری ورزنه؛ سیدعلیرضا سروری


13. ساخت میکروساختار هسته/پوسته/پوسته Fe3O4/SiO2/TiO2 و بررسی خواص ساختاری آن

صفحه 143-150

فردین قاسمی پیرانلو؛ فاطمه باورسی ها؛ سعیده داداشیان