اهداف و چشم انداز

این مجله دربردارنده مطالبی راجع به تکنیکهای فراوری مواد پیشرفته فلزی، سرامیکی، پلیمری و کامپوزیتی و ویژگیهای آنهاست. هدف این مجله، چاپ گزارشهایی از تحقیقات اصیل، به روز و دقیق می باشد تا بتواند گامی موثر در جهت توسعه مواد و فرایندهای نوین داشته باشد. همچنین معرفی محققین و حوزه های تحقیقاتی آنها به یکدیگر، معرفی علوم و فنون روز به صنایع از دیگر اهداف این مجله می باشد. این مجله در حوزه های ریخته گری، جوشکاری، فرایندهای نمونه سازی سریع، نانومواد، بیومواد، مهندسی سطح، خواص مکانیکی و فیزیکی مواد و مواد هوشمند، پذیرای مقالات بوده و از پذیرش مقالات صرفاً محسبات عددی اجتناب می نماید.