داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Amirabbas Nourbakhsh سرامیک ها و مواد نسوز no.112,negin abshar building,rezvan alley ,abshar
حمیدرضا ابراهیمی سنتز مواد دانشگاه آزاد مجلسی
حمیدرضا ابراهیمی عضو هیات علمی
غلامرضا ابراهیمی شکل دهی فلزات
ایمان ابراهیم زاده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
,وحید ابویی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تهمینه احمدی بیومواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
حمیدرضا احمدی سرامیک ها و مواد نسوز گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
مهدی احمدیان بیومواد هیات علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اخباریزاده عملیات حرارتی
حبیب اسفندیار روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیئت علمی
علی اشرفی استادیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید اصغری روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیئت علمی
علی رضا اعلایی فرآیندهای شبیه سازی
محمد آقابابایی دانشجو دکتری دانشگاه شیراز
محمد آقابابایی بنی خوردگی و حفاظت مواد دانشجو دانشگاه شیراز
حسین آقاجانی روش های نوین در استخراج فلزات دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
سید حسین الهی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی مکانیک
امیرحسین امامی سنتز مواد گروه مواد
محمد امامی خوردگی و حفاظت مواد عضو هیات علمی- دانشگاه بناب
مهدی امیدی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران
کامران امینی عضوهیات علمی
شاهرخ آهنگرانی خوردگی و حفاظت مواد 3- دانشیار، پزوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، تهران، ایران
محسن بابامرادی سنتز مواد دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
افشین باپری فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال مدرس-محقق
ربابه باقری سنتز مواد آکادمی علوم چین.
روح اله باقرزاده پلیمرهای پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی برزگر بفروئی سرامیک ها و مواد نسوز گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد
منصور بزرگ خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین بینا خوردگی و حفاظت مواد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شاهین بنکدار بیومواد National cell Bank Department Pasteur Institute of Iran
مریم بیهقی سرامیک ها و مواد نسوز عضو هیات علمی
یوسف پاینده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید گروه مهندسی مواد -دانشکده مهندسی-دانشگاه اراک
سروش پرویزی گروه متالورژی و مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
نادر پروین متالورژی پودر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران، ایران
رضا پورصالحی سنتز مواد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه نانو مواد
مجید تقیان دکتری تخصصی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
جهان تقی زاده فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم (گروه مکانیک)
حامد ثابت روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید جعفری سرامیک ها و مواد نسوز عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
روح‌اله جماعتی فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد جمشیدی اول روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استادیار
صدیقه جوقه دوست بیومواد، روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیات علمی
نرگس جوهری بیومواد گروه مهندسی و علم مواد، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، اصفهان، ایران
غلامرضا حیدری خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعتی اسفراین
مژگان حیدری بیومواد، روش ها و فرآیندهای نوین در تولید عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
سید مصطفی حسینی پلیمرهای پیشرفته مرکز پژوهش مواد ساتخ ندسا
علیرضا حسینی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید
مرتضی حسینی فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
م حسن زاده
ناهید حسن زاده نعمتی بیومواد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی (گروه بیومتریال)، تهران، ایران
حسین حسن نژاد خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه اراک
مجید خادم متالورژی پودر
جعفر خادم زاده یگانه پلیمرهای پیشرفته دانشکده مهندسی پلیمر - دانشگاه صنعتی قم
غلامرضا خیاطی سنتز مواد عضو هیات علمی گروه متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مهرداد خاک بیز روش ها و فرآیندهای نوین در تولید، سنتز مواد دانشگاه تهران
زهرا خاکپور سنتز مواد هیات علمی/پژوهشگاه مواد
رقیه خالقیان مقدم سرامیک ها و مواد نسوز
سید رسول خیام نکویی روش های نوین در استخراج فلزات دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران
محمدرضا خانزاده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
محمد خدائی بیومواد، ریخته گری هیات علمی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان
غلامرضا خلج فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه
غلامرضا خلج فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
راضیه خوشحال متالورژی پودر گروه مهندسی مواد، دانشگاه بیرجند
مهدی خوئینی سرامیک ها و مواد نسوز، سنتز مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ایمان دانایی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعت نفت آبادان
سعید دانشمند روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیئت علمی
قاسم دینی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشکاه اصفهان
رضا دهملایی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید عضو هیئت علمی(استادیار)/ گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محدرضا دهنوی ریخته گری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی دوست محمدی سرامیک ها و مواد نسوز دانشگاه شهرکرد
علیرضا ذاکری روش های نوین در استخراج فلزات گروه تولید و فرآوری مواد فلزی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان ذوالریاستین متالورژی پودر پژوهشگاه نیرو
نیما راسخ صالح روش ها و فرآیندهای نوین در تولید مهندسی مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد واحد تهران شرق-تهران-ایران
شهرام رایگان روش های نوین در استخراج فلزات دانشکده مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حامد رشتچی خوردگی و حفاظت مواد، روش ها و فرآیندهای نوین در تولید Researcher at KTH Royal Institute of Technology سوئد
احمد رضاییان شکل دهی فلزات هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا رضازاده سرامیک ها و مواد نسوز هیئت علمی/ دانشگاه آزاد واحد مرند
منصور رضوی سرامیک ها و مواد نسوز پژوهشگاه مواد و انرژی
مهدی رفیعی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید
سید مهدی رفیعائی گروه مهندسی مواد، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان
قدرت الله رودینی شکل دهی فلزات گروه مهندسی مواد-دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم زارع سنتز مواد دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان
آرمان زارع بیدکی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه امیرکبیر، پردیس بندرعباس
سید مجتبی زبرجد دانشگاه شیراز
مژگان زندی بیومواد عضو هیئت علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
کریم زنگنه مدار خوردگی و حفاظت مواد مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران -ایران
منوچهر سبحانی سرامیک ها و مواد نسوز دانشگاه سمنان
منوچهر سبحانی سرامیک ها و مواد نسوز، سنتز مواد دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد
سید عبدالکریم سجادی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استاد مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.
عباس سعادت بیومواد عضو هیئت علمی
مینا سعیدی حیدری سرامیک ها و مواد نسوز، سنتز مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فریبا سلطان الکتابی پلیمرهای پیشرفته گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، اصفهان/ایران
علی شانقی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه ملایر
علی شانقی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه ملایر
مهدی شاهدی اصل سرامیک ها و مواد نسوز گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
احسان شفیعی شکل دهی فلزات، فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال مهندسی مواد، دانشگاه آزاد بندرعباس
مرتضی شمعانیان روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استاد دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد شهباز فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال دانشگاه ارومیه
احمد صیادی شهرکی سرامیک ها و مواد نسوز دانشگاه گلپایگان
احسان صائب نوری خوردگی و حفاظت مواد عضو هیات علمی دانشگاه
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استاد/دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صفرخانیان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عرفان صلاحی نژاد خوردگی و حفاظت مواد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سید هادی طبائیان روش های نوین در استخراج فلزات مواد و متالورژی، دانشکده مواد و معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
محمدرضا طرقی‌نژاد شکل دهی فلزات دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا عابدین زاده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید گروه مهندسی مکانیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.
ماندانا عادلی روش های نوین در استخراج فلزات دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
شهرام عباسی فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو
قاسم عیسی آبادی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک
روح اله عظیمی راد روش ها و فرآیندهای نوین در تولید، سنتز مواد دانشگاه مالک اشتر
علیرضا عقیلی پلیمرهای پیشرفته مهندسی پلیمر -دانشگاه آزاد شیراز
مصطفی علیشاهی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه حکیم سبزواری
رحمت الله عمادی بیومواد، سرامیک ها و مواد نسوز دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سارا غریبان لواسانی عملیات حرارتی مدرس/دانشگاه پیام نور
فرهاد غروی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید استاد یار
رضا غلامیپور روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشیار / پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو – سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
حمید غیور روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیات علمی
حمید غیور رئیس دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمود فاضل روش ها و فرآیندهای نوین در تولید عضو هیئت علمی/دانشگاه پیام نور
ارش فتاح الحسینی
فیروز فدایی فرد روش ها و فرآیندهای نوین در تولید
مرتضی فرخی راد خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
اسدالله فرهادی سنتز مواد دانشگاه صنعت نفت
علیرضا فروغی ریخته گری دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی شریف- تهران- ایران
ابراهیم قاسمی سرامیک ها و مواد نسوز هیات علمی پژوهشگاه رنگ
احسان قاسمعلی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشگاه صنعتی سنگاپور
حامد قمی بیومواد استادیار
بنفشه کاربخش راوری عملیات حرارتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
ارغوان کاظمی سرامیک ها و مواد نسوز
اصغر کاظم زاده روش ها و فرآیندهای نوین در تولید پژوهشگاه مواد و انرژی
علیرضا کیانی رشید ریخته گری استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم کرباسی متالورژی پودر دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا کریمی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید، سنتز مواد دانشگاه یزد
ابراهیم کرمیان بیومواد
علی کفلو روش ها و فرآیندهای نوین در تولید هیئت علمی
امین کلاهدوز
محسن کیوانفرد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
اسماعیل گنجه روش ها و فرآیندهای نوین در تولید دانشکده مهندسی و علم مواد انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدسن طوسی
محمدرضا لقمان استرکی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید، سنتز مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد مالکی سرامیک ها و مواد نسوز عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی مواد و متالورژی
مهدی مجاهدی فرآیندهای شبیه سازی، فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
سید مجید محسنی ارمکی سنتز مواد گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
احد محمدزاده متالورژی پودر گروه مهندسی مواد، دانشگاه مراغه
معصومه مرادی خوردگی و حفاظت مواد آکادمی علوم چین
حامد میرزاده شکل دهی فلزات، فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال استاد / دانشگاه تهران
حسین مستعان سنتز مواد دانشکده دولتی اراک
مجید مظفری سنتز مواد دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
امید معینی پلیمرهای پیشرفته
صاحبعلی منافی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و مدیرگروه مهندسی مواد
احمد منشی سرامیک ها و مواد نسوز استائ ئانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز موحدی سنتز مواد هیات علمی گروه مهندسی نانوفناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان
اعظم موسوی کاشی سرامیک ها و مواد نسوز گروه مهندسی مواد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محمد محسن مومنی خوردگی و حفاظت مواد
نعیمه ناصری سنتز مواد دانشکده فیزیک، دانشگاه شریف
حمید ناظمی خوردگی و حفاظت مواد گروه مهندسی مکانیک و مواد، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران
مجتبی نصراصفهانی خوردگی و حفاظت مواد عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه نجف اباد
سعید نصوحیان عضو هیئت علمی گروه مواد
ساناز نقیبی بیومواد، سرامیک ها و مواد نسوز دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا
رحیم نقی زاده سرامیک ها و مواد نسوز استاد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت
لیلا نیکزاد سرامیک ها و مواد نسوز پژوهشگاه مواد و انرژی
شیوا نوازنی روش ها و فرآیندهای نوین در تولید، سنتز مواد آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مجید هاشم زاده فرآیندهای شکل دهی فلزات و ترمومکانیکال
سوسن هاشمی نیا سرامیک ها و مواد نسوز هیات علمی
مسعود هاشمی نیارسی خوردگی و حفاظت مواد دانشکده مواد و متالورژی، علم و صنعت ایران
محمد رضا واعظی خوردگی و حفاظت مواد گروه نانو مواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
ضیاء والفی خوردگی و حفاظت مواد مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
مهدی وردیان خوردگی و حفاظت مواد، متالورژی پودر دانش آموخته دانشگاه تهران