آمار و ارقام سامانه 

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 601
تعداد نویسندگان 1,279
تعداد مشاهده مقاله 469,233
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 346,245
نسبت مشاهده بر مقاله 780.75
نسبت دریافت فایل بر مقاله 576.11
 

میانگین زمان داوری

93 روز

نرخ پذیرش مقاله

70/8 درصد

نرخ رد مقاله

29/2 درصد

نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره 159672/3 مورخ 1391/08/02 از شماره پائیز 1390 دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.ricest.ac.ir، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.SID.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی www.magiran.com می باشد.این نشریه همچنین دارای مجوز انتشار شماره 255035/87 مورخ 6/10/85 از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد نامه شماره 83508/87 به عنوان اولین مجله علمی– پژوهشی مهندسی مواد در سطح دانشگاه­های آزاد سراسر کشور شناخته شده است.

MSRT-CODE: 830e3654d0c60b3


کلیه مقالاتی که جهت چاپ به مجله ارائه می گردند، با روشهای پیشرفته نرم افزاری از لحاظ اصالت سنجی و عدم تشابه با سایر مقالات چاپ شده بررسی می گردند

        این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند

توجه: نویسندگان بایستی فرم تعارض منافع را که به پیوست می باشد تکمیل و همراه با فایل های مقاله در سایت مجله ثبت نمایند.

فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 55، زمستان 1399، صفحه 1-102 

4. تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش Cr3C2-NiCr ایجاد شده توسط فرایند HVOF

صفحه 53-63

پژمان زمانی مقدم؛ رضا قاسمی؛ بهناز سعیدی؛ حمید دهاقین؛ فرهاد شهریاری؛ محمود معماری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2423-3226
شاپا الکترونیکی
2423-3234